Στην κατασκευή των κουφωμάτων μεγάλη σημασία, τόσο για τη θερμομόνωση – ηχομόνωση – υδατοστεγάνωση, όσο και για την ασφάλεια σας, έχει ο τύπος του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί.

Κατασκευή πετασμάτων από κράμα αλουμινίου με αρμοκαλλύματα πολυαμιδίου ενισχυμένα με φαϊμπεργκλας για άριστη θερμομόνωση και υδατοστεγανότητα. Τα υαλοπετάσματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτίρια, αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες, καλύπτοντας μικρές ή μεγάλες επιφάνειες.

Σας δίνουμε τη δυνατότητα επιλογής πιστοποιημένων, διπλών ή τριπλών, άθραυστων ή ακόμα και αλεξίσφαιρων υαλοπινάκων των καλύτερων εταιρειών, σε ποικιλία χρωμάτων, ανάλογα με την επιθυμία και τις ανάγκες σας. Ακολουθώντας τις αρχές κατασκευής και τοποθέτησης, αποφεύγεται η επαφή τζαμιών και μετάλλου, ενώ το τακάρισμα του υαλοπίνακα, γίνεται με τη βοήθεια πλαστικών στηριγμάτων. Χρήση ειδικού υλικού διατήρησης ξηρού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του υαλοπίνακα. Οπές απορροής στο πλαίσιο του κουφώματος για την αποφυγή υγρασίας στο εσωτερικό.

Μαζί μπορούμε να επιλέξουμε τους κατάλληλους υαλοπίνακες για τις δικές σας ανάγκες.